Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.odzywiajsiezdrowo.pl jest pkmedia Paweł Piekarski, adres zarejestrowania działalności ul. Jeremiego Przybory 10/37, 85-791 Bydgoszcz, NIP 9671265977, REGON 368753036. Adres poczty elektronicznej: sklep@odzywiajsiezdrowo.pl. Zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.

§ 2. Zakres i cel zbierania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych towarów i usług, realizowanego w formie elektronicznej lub/i papierowej stanowiącej tzw. prawnie uzasadniony interes działalności.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów  w tych celach przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO dane mogą być również przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonania połączeń telefonicznych w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust.1 Ustawy z dnia 16.07.2004 o Prawie Telekomunikacyjnym o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę.

W związku z koniecznością realizacji zamówienia, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym i przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki i realizacji zamówienia. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji zamówienia, po czym podlegają archiwizacji i przechowywane będą przez okres 10 lat, tj. okres przedawnienia roszczeń. Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu pisemnego odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO dotyczących danych osobowych, osoba której dane dotyczą może wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018 Prezesa Urzędu Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. Brak podania danych oznacza brak możliwości realizacji zamówienia w naszym sklepie.

Administrator dołoży wszelkich starań w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych.

§ 3. Prawo dostępu do własnych danych i możliwości ich poprawienia

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy wysłać stosowną wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@odzywiajsiezdrowo.pl

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

§ 4. Pliki cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

§ 5. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu Odżywiaj się zdrowo, postanowienia RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienia niniejszej polityki prywatności a w życie wchodzą z dniem 25.05.2018.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@odzywiajsiezdrowo.pl

Item added to cart.
0 items - 0,00